Menu

گزیده هایی از کتاب کفش باز

جملاتی تاثیر گذار از متن کتاب کفش باز

تو خودتو توسط کسانی میسنجی که خودت سنگ محك اونايى
به خودتان ایمان داشته باشید، اما به خود ایمان هم ایمان داشته باشید. منظورم آن ایمانی نیست که دیگران تعيين میکنند. بلکه آن ایمانی که خودتان تعیین می کنید همان ایمانی که ایمان درون شما آن را تعریف می کند.
به خودتان ایمان داشته باشید، اما به خود ایمان هم ایمان داشته باشید. منظورم آن ایمانی نیست که دیگران تعيين میکنند. بلکه آنایمانی که خودتان تعیین می کنید همان ایمانی که ایمان درون شما آن را تعریف می کند.

تغییر هیچگاه با آن سرعتی که ما میخواهیم امکانپذیر نیست. 

به زنان و مردانی که در میانه بیست سالگی قرار دارند توصیه می کنم که در یک کار یا شغل یا حتی حرفه ماندگار نشوید. در جستجوی ندایی باشید که شما را فرا می خواند. حتی اگر معنی آن را نمی دانید باز هم در جستجویش باشید. اگر به دنبال ندای رسالت تان باشید تحمل خستگی ها برایتان راحت تر خواهد بود، نا امیدی ها محرک خواهند بود و بلندی ها مثل آن چیزی نخواهند بود که قبلاً تجربه کرده اید.

بزدل‌ها هرگز شروع نکردند. ضعیف‌ها در میان راه کم آوردند و ما باقی ماندیم.

در اعماق وجودم در جستجوی چیز دیگری بودم، یک چیز متفاوت. از این‌ فکرکه زمان ما کوتاه است، کوتاهتر از چیزی که فکرش را می‌کنیم، به کوتاهی یک دوی صبحگاهی؛ احساس ناراحتی می‌کردم. به همین خاطر دلم می‌خواست زمان متعلق به من، هدفمند، معنی‌دار، خلاقانه، مهم و مهمتر از همه اینها متفاوت باشد. دلم می‌خواست در دنیا نشانه‌ای از خودم به جا بگذارم.